Ryhmät

Pariisin Suomi-koulussa on kahdeksan opetusryhmää, joissa kussakin on 6–12 oppilasta. Huomaathan, että alla ilmoitetut iät ovat vain suuntaa-antavia. Kunkin oppilaan tarpeita parhaiten vastaavan ryhmän valitsee hänet parhaiten tunteva opettaja.

PUPUT, 3–4-vuotiaat

Pupujen ryhmän tavoitteena on herätellä lapsissa kiinnostusta suomen kielen käyttämiseen. Pupujen iltapäivä alkaa ohjatuilla liikunnallisilla leikeillä, joita seuraa tuokio vapaata leikkiä esimerkiksi autojen, palapelien ja kuvakirjojen parissa. Sen jälkeen keräännytään yhteiseen oppimishetkeen, jossa tutustutaan viikoittain vaihtuvaan teemaan yhdessä suomeksi jutellen ja tunteita jakaen. Lopuksi lauletaan loppulaulu ja kuunnellaan opettajan kertoma satu. Ryhmää ohjaa neljän vuosikymmenen kokemuksella Vuokko Ogliastri.

KISUT, 4–5-vuotiaat

Kisujen ryhmässä suomen kieltä opitaan leikin kautta. Pääpaino on itseilmaisun kehittäminen eri suullisissa vuorovaikutustilanteissa. Kisut oppivat kertomaan suomeksi itsestään, perheestä, harrastuksista ja koulusta. Yhdessä kertaamme suullisesti myös viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, numeroita sekä värejä. Suomen kielen sanavaraston ja itseilmaisun kehittämiseen Kisuille sopivia työskentelytapoja ovat muun muassa sadut, ohjatut leikkihetket, musiikkituokiot sekä itsenäinen vihkotyöskentely. Ryhmän opettajana toimii Sannilotta Leime.

ORAVAT, 5–7-vuotiaat

Oravien ryhmässä oppilaat laajentavat sanavarastoaan ja vahvistavat kielen rakenteita puheessa sekä tutustuvat suomalaisiin aakkosiin ja kirjoittamisen alkeisiin. Yleensä jokaisella koulukerralla on jokin teema, esim. vuodenajat, ammatit tai luonto, jonka ympärille toiminta rakentuu eri tavoin. Laulut, lorut, lukuhetket, käsinuket ja leikit ovat tärkeä osa Oravien iltapäivää. Toisinaan piirretään ja askarrellaan erilaisiin teemoihin tai juhlapäiviin liittyen. Oravat tekevät myös esikoulutehtäviä. Oravien lukuvuoden aikana valmistaudutaan pikkuhiljaa ”isojen kouluun” (Ilvesten tai Peipposten luokkaan) siirtymistä varten, kuitenkin jokaisen oppilaan omaa kehityksen tahtia kunnioittaen. Ryhmää ohjaa Laura Tanttu-Moine, joka toimii myös koulun puheenjohtajana.

ILVEKSET, 6–7-vuotiaat

Ilvesten ryhmässä opetellaan suomalaisia kirjaimia, äänne-kirjainvastaavuutta ja tavuttamista. Tavoitteena on saavuttaa mekaaninen sana- tai lausetason alkeislukutaito sekä kirjoittamisen alkeet. Leikin ja erilaisten toiminnallisten harjoitusten kautta harjoitellaan kuulemaan äänteitä niiden eri muodoissa, tunnistamaan kaksoiskonsonantit ja -vokaalit sekä kirjoittamaan suomalaisia äänteitä tavuiksi ja sanoiksi. Ryhmän opettajana toimii Päivi Kauppila.

KETUT, 7–9-vuotiaat

Kettujen ryhmässä opiskellaan yleensä kaksi vuotta. Kahden vuoden aikana on tarkoitus parantaa lasten ymmärtävää lukutaitoa, rikastuttaa sanavarastoa, opetella keskeistä kielioppia ja harjoitella luovaa kirjoittamista. Tärkeänä osa-alueena on myös suullisen ilmaisun vahvistaminen sekä suomalaiseen lastenkirjallisuuteen tutustuminen, mm. lainaamalla mukavaa kotilukemista koulun kirjastosta. Tunneilla luetaan erilaisia tekstejä, tehdään luetun ymmärtämisen harjoituksia ja laaditaan lyhyitä kirjoitelmia, mutta myös keskustellaan, harjoitellaan pienten esitelmien tai kirjaesittelyiden pitoa sekä kuunnellaan musiikkia. Opettajana toimii Pia Ory.

NORPAT, 9–15-vuotiaat

Norppien ryhmässä oppilaat voivat jatkaa niin kauan kunnes siirtyvät lukioon. Norpissa kehitetään edelleen oppilaiden ymmärtävää lukutaitoa sekä perehdytään ennen kaikkea oikeinkirjoituksen pulmakohtiin. Samalla laajennetaan sanavarastoa ja rakenteiden tuntemusta, harjoitellaan luovaa kirjoittamista ja suullista ilmaisua sekä tutustutaan suomalaiseen lasten- ja nuortenkirjallisuuteen, mm. koulun kirjaston valikoimaa hyödyntäen. Perinteisten luku- ja kirjoitusharjoitusten lisäksi opetuksen tukena käytetään ryhmätöitä, pelejä, videoklippejä ja musiikkia. Ryhmää opettaa myös koulun sihteerinä toimiva Hanna Eskelinen.

PEIPPOSET, 6–10-vuotiaat

Peipposten ryhmä on tarkoitettu toisen polven ulkosuomalaislapsille ja muille suomalaistaustaisille lapsille, jotka tarvitsevat suomen opinnoissaan tukikielenä ranskaa. Peipposten oppitunneilla käytetään siis myös ranskan kieltä ja opetuksessa lähdetään kielen perusteista. Tunneilla kartutetaan aktiivisesti sanavarastoa ja harjoitellaan vuorovaikutusta erilaisissa arjen tilanteissa. Huomiota kiinnitetään myös suomen kielen huolelliseen ääntämiseen. Kieltä opitaan puhumalla, kuuntelemalla, leikkimällä ja pelaamalla sekä lukemalla, kirjoittamalla ja tekemällä erilaisia harjoituksia. Opettajana toimii Elisa Morange.

LUKIOLAISET

Lukiolaisten ryhmässä syvennetään suomen kielen taitoja ja valmistaudutaan ranskalaisen ylioppilastutkinnon (baccalauréat) suomen kielen kokeeseen, joko pitkän (LV2) tai lyhyen (LV3) kielen kokeeseen. Ryhmään ovat tietenkin tervetulleita myös Bac professionnel -linjalla opiskelevat nuoret. Tunnilla kerrataan kieliopin pulmakohtia, luetaan eri alojen tekstejä esimerkiksi kirjallisuudesta, historiasta ja taiteesta, opetellaan kirjoittamaan aineita sekä tehdään aiempien vuosien ylioppilaskoetehtäviä. Ryhmää opettaa yli 20 vuoden kokemuksella Erja Alterio.

 

Mainokset