Opetusperiaatteet

Pariisin Suomi-koulu tarjoaa suomen kielen opetusta suomalaistaustaisille 3–18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Opetuksen tarkoituksena on vahvistaa ja täydentää kotona jo opittua suomen kielen taitoa. Tästä tekee poikkeuksen Peipposten ryhmä, jossa opetus voidaan aloittaa alkeista.

Opetuksen tavoitteena on antaa erilaisia virikkeitä suomen kielen oppimiseen sekä rohkaista ja innostaa oppilaita kielen käyttämiseen turvallisessa ilmapiirissä. Opetuksessa huomioidaan kunkin oppilaan oma taso. Kielen ohella tärkeänä osana opetuksessa on suomalaiseen kulttuuriin tutustuminen sekä mm. vuorovaikutustaitojen ja toisten huomioon ottamisen harjoittelu.

Arkisen aherruksen lisäksi järjestämme joka vuosi perinteiset koko perheen joulu- ja kevätjuhlat, joissa oppilaat pääsevät esittämään pienet ohjelmanumerot.

Tarkempia tietoja opetuksesta on kerrottu koulun opetussuunnitelmassa ja Ryhmät-otsikon alla.

arvo-eiffel

Pariisin Suomi-koulun arvopohjaa eli ”Arvo-Eiffeliä” luetaan alhaalta ylöspäin. Perustavaa laatua olevat asiat ovat jaloissa, jotka pitävät tornia pystyssä. Huipulla olevalla luovuudella tarkoitetaan taiteellisen luovuuden lisäksi luovia ajatuksia ja sopeutumista uusiin ja muuttuviin tilanteisiin.

 

Mainokset