h1

Pariisin Suomi-koulu : Oravat

Oravat lukuvuosi 2010-2011

Oravien esiopetuksen painopisteenä on puheen ymmärtäminen sekä puhe- ja vuorovaikutustaidot. Tavoitteena on herättää ja ruokkia oppilaan uteliaisuutta sanaston laajentamiseen ja kielelliseen aktivointiin toiminnan ja keskustelun kautta. Opetuksessa tutustutaan myös suomalaisiin juhlapyhiin (itsenäisyyspäivä, joulu, uusivuosi, laskiainen, pääsiäinen, vappu ja juhannus). Lisäksi tavoitteena on rohkaista lapsia suomenkielen aktiiviseen puhumiseen osana ryhmää. Tärkeää on sanavaraston rikastuttaminen ja kartuttaminen.

Lisäsi kehitetään lasten ohjeiden seuraamiskykyä leikkien avulla (esimerkiksi ”kapteeni käskee…”) ja harjoitellaan kysymysten muodostamista (arvuutteluleikit) sekä kysymyksiin  vastaamista (esimerkiksi keskustelupiirissä kertomalla lomasta, viikonlopusta, harrastuksesta). Lapsia rohkaistaan puhumaan suomea yhteisissä keskustelu- ja leikkituokioissa, sekä heitä kannustetaan sitoutumaan ryhmään aktiivisesti.

Suomi-koulussa opittavaan kielelliseen ainekseen liittyy toiminnallisuus. Jos oppilas kokee puhumisen ryhmässä vaikeana, tekemisen lomassa keskusteleminen, kyseleminen ja omasta toiminnasta kertominen voi auttaa oppilasta kielellisessä ilmaisussa. Pienimuotoiset askartelut osa Oravien opetusta. Leikki on tärkeä osa toimintaa, kuten myös musiikki ja liikuntaleikit. Laulut ja lorut tukevat kielellistä kehitystä.

Sanavarastoa vahvistetaan ja laajennetaan teema-alueittain; viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, värit, numerot, kehon osien tunteminen, sukulaisten nimeäminen, oikea ja vasen käyvät tutuiksi lukuvuoden aikana. Lisäksi harjoitellaan juhlapyhiin ja niiden viettoon liittyviä sanoja ja asoita. Eri aikamääreitä harjoitellaan vuoden aikana: kellonaika, koulukerta, päivä, viikko, kuukausi, vuodenaika, vuosi.

Oppilailla on mahdollisuus olla Oravien esiopetusryhmässä niin kauan, että he ovat saavuttaneet riittävät kielelliset valmiudet siirtyä Ilvesten koululaisryhmään.

Mainokset