h1

Pariisin Suomi-koulu : Kissanpojat

10 KISSANPOIKAA ???

Ketä he ovat : Pariisin Suomi-koulun 4-5 -vuotiaita oppilaita

Missä he ovat : Suomi-koulussa keskiviikkoiltapäivisin (13:45-16:15)

Kenen kanssa he ovat : lastentarhanopettaja Elvi Boulon kanssa

Miksi he ovat Suomi-koulussa : heitä rohkaistaan puhumaan jo kotona opittua suomen kielta, tutustutetaan suomalaiseen elämään ja kulttuuriin (yksityiskohtaisemmin 4-5 -vuotiaiden tavoitteista Suomi-koulun opetussuunnitelmassa ja vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa)

Miten he oppivat : kymmenen kissanpoikaa leikkivat, laulavat, loruilevat ja kuuntelevat satuja yhdessä suomen kielellä. He askartelevat,värittävät ja piirtävät kouluvihkoon, joka viedään kotiin koululomien aikana.

Jokaisella koulupäivällä on oma teemansa; ne etenevät toimintasuunnitelman mukaan ottaen huomioon vuodenajat ja suomalaiset juhlat ja ne liittyvät läheisesti koulun vuosittaiseen teemaan.

Kissanpojat osallistuvat yhteisiin teemapäiviin kuten ensiapu, sanomalehtipäivä ja kanteleensoitto sekä tietenkin juhliin.

Mainokset